Để phục vụ tốt công việc lập trình xây dựng website về sau này, chúng ta cần tạo ra được các khối đối tượng trong thiết kế web, ở đây chúng ta sẽ thực hành tạo ra một hộp box để định dạng nội dung website. Trên cơ sở đó, bạn có thể sáng tạo, phát triển các khối nội dung này, ghép nối chúng lại với nhau để thiết kế lên một trang web hoàn chỉnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây