Thiết kế giao diện Website 2 cột, xây dựng menu top, menu phải bằng HTML và CSS

Với những kiến thức cơ bản đã được học về HTML và CSS, trong bài thực hành này chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế một bộ giao diện website 2 cột với menu top và menu phải bằng HTML và CSS. Với bài thực hành này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và nâng cao kiến thức của mình về HTML và CSS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *