Bài 3. Một số thuộc tính cơ bản trong CSS

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện một số thuộc tính quan trọng trong CSS, đó là những thuộc tính định dạng cho văn bản (text) hay thuộc tính định dạng chung hết sức cơ bản. Bạn khó có thể thuộc hết được các thuộc tính trong CSS vì nó có tới 1000 thuộc tính. Cách thực hiện ở đây là chúng ta chỉ cần tìm hiểu những thuộc tính cần thiết trong việc thiết kế web là được rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *