Bài 3. Câu lệnh điều kiện if … else trong PHP

Không chỉ riêng PHP, với tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có các câu lệnh điều kiện if… else. Với mỗi ngôn ngữ lập trình thì cách khai báo, sử dụng cũng sẽ khác nhau. Nếu bạn đã học C++ thì việc này sẽ không khó vì PHP, Java đều được sinh ra từ C++, với các bạn bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình thì cần phải nắm vững các câu lệnh điều kiện này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *