Thiết kế trang đăng ký người dùng

Trong nội dung này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế trang đăng ký người sử dụng, về cơ bản thì trang này cũng tương tự như trang Login (đăng nhập) của người sử dụng…. Bạn có thể Copy và sửa chữa lại cho đầy đủ các nội dung. Ở đây, chúng tôi sẽ thực hiện code phần Route, LoginController và xây dựng view Register.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *