Thiết kế mẫu layout mục lục đẹp chuyên nghiệp với Powerpoint

486
Thiết kế slide chuyên nghiệp

Thêm một mẫu layout mục lục chúng tôi muốn chia sẻ hướng dẫn thiết kế cùng các bạn. Với vài bước đơn giản, dễ hiểu bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế cho mình một mẫu layout mục lục chuyên nghiệp, sáng tạo.

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

Tham khảo thêm một số mẫu layout mục lục chúng tôi đã hướng dẫn

Mẫu Layout mục lục 1:

Mẫu Layout mục lục 2: