Giải phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai trên Excel

Giải phương trình bậc nhất và giải phương trình bậc hai trên Excel? Nghe có vẻ lạ nhưng không hề lạ đối với những người học lập trình. Để giải quyết một bài toán, chúng ta cần phải đưa ra rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Với hai bài toán này, trước hết bạn cần phải biết cách giải và biện luận phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *