Thiết kế trò chơi ô chữ trong ActivInspire

Với sự lựa chọn các giao diện phù hợp với lứa tuổi, ActivInspire mang lại [...]

Khám phá hộp công cụ của phần mềm ActivInspire

Hộp công cụ chính xuất hiện trên màn hình khi khởi chạy ActivInspire. Khi chạy [...]

Hướng dẫn kích hoạt key, những thiết lập cơ bản đầu tiên với phần mềm ActivInspire

Trong nội dung này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt phần mềm [...]