Khám phá hộp công cụ của phần mềm ActivInspire

Hộp công cụ chính xuất hiện trên màn hình khi khởi chạy ActivInspire. Khi chạy ActivInspire trong lần đầu tiên, hộp công cụ bao gồm một loạt các công cụ phổ biến nhất. Video này sẽ hướng dẫn các bạn một số tùy chỉnh quan trọng khi sử dụng hộp công cụ quan trọng này.

Download File hướng dẫn: https://drive.google.com/open?id=0BxqqsECuNHUTckdfTDlTOWU1eFU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *