Sau phiên bản Presenter 11, Adobe không còn phát triển phần mềm này nữa. Chính vì vậy, khi bạn sử dụng PowerPoint phiên bản từ 2013 trở lên. Khi thực hiện việc xuất bản bài giảng e-Learning sang chuẩn HTML5 bằng phần mềm Adobe Presenter thì bị lỗi JavaScript.

Xem bài giảng trên YouTube