Sửa lỗi JavaScript khi xuất bản bài giảng e-Learning sang chuẩn HTML5 với Adobe Presenter 11

Sau phiên bản Presenter 11, Adobe không còn phát triển phần mềm này nữa. Chính vì vậy, khi bạn sử dụng PowerPoint phiên bản từ 2013 trở lên. Khi thực hiện việc xuất bản bài giảng e-Learning sang chuẩn HTML5 bằng phần mềm Adobe Presenter thì bị lỗi JavaScript.

Xem bài giảng trên YouTube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *