Google drive ngoài cung cấp hệ thống lưu trữ trên mây thì còn cung cấp cho người sử dụng 1 hệ thống Office online rất hiệu quả. Bạn có thể tạo các văn bản, bảng tính, trình chiếu powerpoint,…và đặc biệt là form đăng ký – cực kỳ hữu dụng cho việc khảo sát và bán hàng online.

Xem bài giảng trên YouTube