PhotoShop: Bài 7. Vẽ các hình có sẵn trong PhotoShop và Smart Object

Trong nội dung này, chúng ta sẽ thực hành vẽ các hình sẵn có trong PhotoShop và đặc biệt biết cách sử dụng Smart Object (đối tượng thông minh) trong PhotoShop khi thực hiện phóng to hay thu nhỏ ảnh trong khi thực hiện biên tập, thiết kế và chỉnh sửa ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *