Trong nội dung này, chúng ta sẽ thực hành vẽ các hình sẵn có trong PhotoShop và đặc biệt biết cách sử dụng Smart Object (đối tượng thông minh) trong PhotoShop khi thực hiện phóng to hay thu nhỏ ảnh trong khi thực hiện biên tập, thiết kế và chỉnh sửa ảnh.