Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng màu sắc trong PhotoShop, ở đây ta sử dụng hai cách đổ màu là Paint và Gradient (màu chuyển sắc).