Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023
Trang chủLập trình từ A-ZLập trình PythonKiểm tra một số nguyên là số chính phương với Python

Kiểm tra một số nguyên là số chính phương với Python

Bài toán. Nhập số nguyên n. Nếu n là số chính phương thông báo TRUE, ngược lại thông báo FALSE. Ví dụ:

CP.INP

CP.OUT

45

FALSE

Code tham khảo:

import math
fin = open("CP.INP","r")
fout = open("CP.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
if math.sqrt(n) == int(math.sqrt(n)):
    fout.write("TRUE")
else:
    fout.write("FALSE")
fin.close
fout.close
XEM THÊM
Dịch vụ thiết kế slide

NGẪU NHIÊN