JavaScrip: Bài 7. Xây dựng đồng hồ chạy theo thời gian thực hiển thị lên trình duyệt

Trong bài giảng này chúng tôi hướng dẫn các bạn thực hiện xây dựng một đồng hồ chạy theo thời gian thực và hiển thị đồng hồ này lên trên trình duyệt. Đây là một ứng dụng rất hay được sử dụng trên các website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *