JavaScript: Bài 6. Hiển thị ngày tháng năm hiện tại lên trình duyệt

Trong bài giảng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách hiển thị ngày tháng năm lên trình duyệt bằng Javascript. Ở đây, các bạn sẽ được thực hành thêm phần khai báo Class Date() của JavaScript và đặc biệt là cách khai báo và sử dụng mảng trong JavaScript.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *