Hướng dẫn Download và cài đặt Adobe DreamWarever CC

Dreamweaver là một chương trình phần mềm để thiết kế web, về cơ bản là một trình soạn thảo lập trình và web HTML đầy đủ tính năng hơn. Chương trình cung cấp giao diện WYSIWYG để tạo và chỉnh sửa các trang web. Dreamweaver hỗ trợ nhiều ngôn ngữ đánh dấu , bao gồm HTML, XML , CSS và JavaScript . Đối với ngôn ngữ của con người, nó hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Ý, tiếng Nga và nhiều ngôn ngữ khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *