Cài đặt và thiết lập cơ bản cho Aptana Studio 3.0

Hiện nay có rất nhiều những công cụ cho phép bạn xây dựng một Website. Phần mềm Aptana Studio là một phần mềm hoàn toàn miễn phí, cho phép bạn thực hiện từ A-Z công việc lập trình Website từ thiết kế giao diện cho đến lập trình với ngôn ngữ PHP. Video này sẽ hướng dẫn bạn Cài đặt và thiết lập cơ bản cho Aptana Studio 3.0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *