Đây là bộ đề bao gồm 45 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp cả 6 modul thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Với mục đích giúp các bạn ôn luyện chuẩn bị thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.