Đề-Đáp án 60 câu phần trắc nghiệm thi Chứng chỉ Tin học. Modul 6_Sử dụng mạng Internet

Đây là bộ đề thi gồm 60 câu hỏi phần thi trắc nghiệm chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản về Modul 6 – Sử dụng mạng Internet.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *