Đây là bộ đề thi gồm 60 câu hỏi phần thi trắc nghiệm chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản về Modul 6 – Sử dụng mạng Internet.