Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

Học sinh Trung tâm

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Đây là thông tư quan trọng hướng dẫn giáo viên THCS và THPT đánh giá, xếp loại học sinh trong quá trình giảng dạy cũng như xếp loại học kỳ, năm học.

Xem chi tiết tại đây (File PDF) hoặc Xem chi tiết tại đây (File Word)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *