Đây là bộ Slides tôi đã thiết kế cho Bí thư Đảng bộ xã Thanh Minh, Điện Biên Phủ tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019.

Xem chi tiết trên YouTube