SGK Tin học 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống

137
SGK Tin học 10 kết nối tri thức

Xin mời quý độc giả tham khảo sách giáo khoa tin học 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống (bản mẫu). Đây là cuốn sách được chuẩn bị cho chương trình sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2022 – 2023.