Trong thời gian qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều những câu hỏi về lập trình. Đặc biệt nhiều câu hỏi tập trung vào hai nội dung: Bạn cần học những gì để có thể trở thành nhà phát triển phần mềm? Phát triển một phần mềm hay một Website bạn cần làm những công việc gì? Hi vọng Video này sẽ thỏa mãn thắc mắc của các bạn. Đặc biệt có thể giúp bạn định hướng được công việc của mình trong tương lai. Chúc bạn thành công.