Trong Video này sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một Album ảnh cưới. Trong Video này các bạn chú ý hai kỹ thuật cơ bản:

1. Thiết kế hệ thống lưới và Layout

2. Kỹ thuật đưa hình ảnh vào trong khung.