Các phép toán số học và một số hàm toán học trong C++

Lập trình C++

Các phép toán số học:

TT

Phép toán

Kí hiệu

Ví dụ

Kết quả

1

Cộng

+

9+4

13

2

Trừ

9-4

5

3

Nhân

*

9*4

36

4

Chia

/

9/4

2

9.0/4

2.25

9/4.0

2.25

5

Chia lấy phần dư

%

9%4

1

6

Tăng 1 đơn vị

++

a++

Giống a=a+1

7

Giảm 1 đpn vị

a–

Giống a=a-1

 

Một số hàm Toán học:

TT

Tên hàm

Ý nghĩa

Thư viện

1

max(a,b)

Trả về giá trị lớn nhất trong hai số a, b

 

2

min(a,b)

Trả về giá trị nhỏ nhất trong hai số a, b

 

3

pow(x,y)

Trả về x mũ y.

#include <math.h>

4

sqrt(x)

Trả về căn bậc 2 của x.

#include <math.h>

5

cbrt(x)

Trả về căn bậc 3 của x.

#include <math.h>

6

abs(x)

 trị tuyệt đối của số nguyên x

#include <math.h>

7

fabs(x)

trị tuyệt đối của số thực x

#include <math.h>

8

hypot(x,y)

Trả về độ dài cạnh huyền của tam giác vông có 2 cạnh góc vuông là x và y.

#include <math.h>

9

 __gcd(a,b)

Trả về UCLN của hai số a và b

#include <algorithm>

       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *