Bản tin số 41 – Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

84
Bản tin số 41 giáo dục yên bái

Bản tin Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái xuất bản theo quý, Bản tin số 41 là bản tin quý III năm 2022. Từ bản tin số 39, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh không in ấn mà thiết kế, biên tập đăng tải lên website nhằm tuyên truyền rộng rãi hơn những thông tin của ngành tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Đây là bản tin tiếp của Bản tin số 40 theo tôi biên tập và thiết kế. Xin mời quý độc giả xem chi tiết tại đây: