Bản tin số 27 – Giáo dục và Đào tạo Yên bái

Bản tin số 27 giáo dục yên bái

Đây là bản tin tôi đã thiết kế trong quý I năm 2019. Lâu rồi không làm việc với Adobe Indesign, thời gian tới lại tiếp tục nghiên cứu phần mềm này. Xin mời quý độc giả tham khảo bản tin ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái tôi đã thiết kế trong quý I năm 2019.

Bản tin GD-ĐT Yên Bái

Nội dung bên trong của cuốn Bản tin sau khi in ra

Xem toàn bộ nội dung bản tin dưới dạng lật trang:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *