Trong phần chia sẻ này, chúng tôi xin giới thiệu một số thiết bị đơn giản có thể giúp bạn thực hiện công việc thu âm tại gia đình hoặc cho một phòng thu nhỏ. Trên thực tế, chất lượng âm thanh không phụ thuộc vào việc bạn điều chỉnh trong phần mềm mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào thiết bị của bạn.