Bài 6. Thiết kế bộ Lịch Âm Dương 2016 bằng Corel Draw X7

Với một số thủ thuật cơ bản, bạn có thể lấy từ Internet bộ lịch số âm dương 2016 (hay bất cứ năm nào) đưa vào Corel Draw rồi thực hiện thiết kế. Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết kế bộ lịch âm dương hoàn chỉnh với phần mềm Corel Draw phiên bản X7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *