Bài 10. Xây dựng trang hiển thị thông tin theo các chuyên mục của Website Asp.Net

Bài học này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cách xây dựng trang hiển thị thông tin theo các chuyên muc (Categories) trên website – Đây cũng là bài học cuối cùng trong chuỗi seri bài giảng về lập trình C# trên nền tảng asp.net với phần mềm Visual Stuido. Với hệ thống bài học chúng tôi đã xây dựng trong thời gian vừa qua, chúng tôi hy vọng bạn sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản về C#, từ đó có thể sáng tạo, phát triển xây dựng được các phần mềm, hệ thống website chuyên nghiệp với ngôn ngữ được Microsoft hỗ trợ mạnh mẽ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *