Adobe Premiere: Bài 8. Thiết kế hiệu ứng mỗi ký tự chứa một Video

Tiếp nối bài 7, chúng ta tiếp tục đưa Videos vào trong Text. Nhưng lần này mỗi ký tự của chuỗi Text sẽ chứa một Video. Ở đây ngoài việc sử dụng hiệu ứng Track Matte Key, chúng ta sử dụng thêm hiệu ứng Crop để cắt bỏ phần thừa của Video cho vừa đúng ký tự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *