Cách tắt thông báo live stream video trên Facebook

Để tắt thông báo về live video, bạn chỉ cần vào phần Cài đặt (Setting). [...]