Với hiệu ứng Morth, bạn có thể tạo bài thuyết trình hoặc làm video chuyên nghiệp hơn với PowerPoint 2016. Tất nhiên bạn cần phải sử dụng phiên bản có bản quyền. Còn với bản Office 2019 và Office 365, hiệu ứng này đương nhiên có rồi.