Tạo Header and Footer trong in ấn Slide với Powerpoint

Khi cần thiết lập in ấn, để nội dung nào đó xuyên suốt tất cả các trang in, như trong văn bản word chúng ta sử dụng Header and Foooter thì trong Powerpoint cũng như vậy. Tuy nhiên với Powerpoint vấn đề không đơn giản như vậy, chia sẻ này hi vọng sẽ giúp ích được cho bạn

Xem bài hướng dẫn trên YouTube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *