Slide được xây dựng để chuẩn bị cho báo cáo Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, ngành Khoa học máy tính trong buổi kiểm tra do Trường Đại học CNTT&TT Thái Nguyên tổ chức (24/4/2016)

Xem trực tiếp trên YouTube