Với một số kỹ thuật vẽ cơ bản, bạn hoàn toàn có thể vẽ được tách cafe 3D bằng PowerPoint 2016. Ở đây, kỹ thuật chủ yếu ở đây là kỹ thuật vẽ hình với Shapes – đây là kỹ thuật giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong thiết kế trình chiếu với Powerpoint. Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết cách thiết kế một tách cafe 3D được vẽ hoàn toàn bằng Powerpoint.

Xem chi tiết bài hướng dẫn tại đây