PHP. XD Website tin tức-Bài 9. Tích hợp CkEditor vào Website. Insert dữ liệu bản tin chi tiết

CKEditor là một trình soạn thảo văn bản HTML sẵn sàng cho sử dụng được thiết kế để đơn giản hóa việc tạo ra nội dung web. Đó là một trình soạn thảo WYSIWYG mang lại các tính năng xử lý văn bản phổ biến trực tiếp đến trang web của bạn. CKEditor là một ứng dụng mã nguồn mở, có nghĩa là bạn có thể sửa đổi nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Lợi ích của nó đến từ một cộng đồng năng động không ngừng phát triển các ứng dụng với các add-ons miễn phí và quá trình phát triển minh bạch (transparent development process).

Chính vì vậy việc tích hợp công cụ này vào website nhằm quản trị hệ thống bài viết tốt hơn là một vấn đề giữ vai trò quan trọng. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tích hợp CkEditor vào website, thực hiện việc thêm mới (insert) dữ liệu bản tin chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *