PHP. XD Website tin tức-Bài 10. Update, Delete dữ liệu bản tin chi tiết của Website

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện các công việc sửa đổi cập nhật (update) và xóa dữ liệu (delete) của bản tin chi tiết. Ở đây chúng tôi hướng dẫn các bạn cách làm trực quan để giảm bớt gánh nặng cho người quản trị. Một website hay là website có hệ thống quản trị dễ dàng nhất cho người sử dụng, thậm chí họ không cần biết các kiến thức về lập trình vẫn có thực hiện được công việc quản trị hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *