PHP. XD Website tin tức-Bài 7. Chuẩn bị cho việc xử lý dữ liệu, vấn đề bảo mật Website

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau đề cập đến vấn đề bảo mật website và công tác chuẩn bị cho việc xử lý dữ liệu trên website. Đây là những công việc rất quan trọng vì bạn tưởng tượng khi website gặp vấn đề về bảo mật sẽ như thế nào? Tất nhiên vấn đề bảo mật website là một vấn đề nan giải, để giải quyết triệt để những vấn đề này đòi hỏi bạn cần phải có nghiên cứu chuyên sâu và mất nhiều thời gian và kinh nghiệm trong quá trình làm việc với website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *