PHP. XD Website tin tức-Bài 6. Xây dựng trang đăng nhập Website (login.php và logout.php)

Trong những bài trước, rất đơn giản chúng ta đã xây dựng hệ thống hiển thị thông tin lên website dành cho người dùng. Bắt đầu từ bài này, chúng ta sẽ xây dựng hệ thống dành cho người quản trị website, bắt đầu bằng trang đăng nhập và thoát đăng nhập (login.php và logout.php). Các kỹ thuật này sẽ được hướng dẫn chi tiết trong video dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *