PHP. XD Website tin tức-Bài 11. Sửa lỗi, xây dựng bảo mật phần xử lý dữ liệu cho Website

Bảo mật website là một khái niệm khá trừu tượng. Mỗi website có một server riêng hay còn gọi là máy chủ, nó có nhiệm vụ mở một cửa sổ cho phép mạng bạn đang dùng kết nối với bên ngoài. Mỗi website khi kết nối với máy chủ đều có một địa chỉ IP riêng, được mã hóa và đảm bảo an toàn. Ngoài ra, bạn cần phải có thêm một lớp bảo vệ bên ngoài nữa, đó chính là việc bảo mật trang website bên ngoài những nội dung nêu trên.

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn sửa lỗi, xây dựng bảo mật phần xử lý dữ liệu cho website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *