Trong các kỹ năng thiết kế trình chiếu với Powerpoint thì kỹ năng vẽ hình là kỹ năng giữ vai trò quan trọng nhất. Vì bạn muốn thiết kế đẹp, đầu tiên bạn cần phải vẽ hình đẹp đã. Tất nhiên, trong khuôn khổ của một bài giảng chúng tôi chỉ hướng dẫn bạn cách vẽ một hình khối và chỉnh sửa nó một cách cơ bản nhất. Còn nếu nói về thiết kế, bạn cần phải có kỹ năng thiết kế tốt đặc biệt là cách chọn màu sắc và vẽ được những hình khối theo ý tưởng của mình hoặc sao chép ở đâu đó.