Văn bản là cách biểu diễn thông tin rõ ràng nhất, minh bạch nhất trong thiết kế trình chiếu. Ngoài những hình ảnh minh họa, những hình khối được thiết kế đẹp, bạn cần phải thêm vào đó những văn bản để cho slide của bạn thể hiện rõ ràng nhất, chuẩn mực nhất những vấn đề mà bạn cần thuyết trình. Bài giảng này sẽ giúp bạn cách chèn và định dạng văn bản trong slide của Powrpoint.