Bài 4. Chèn hình ảnh từ Internet và mạng xã hội vào PowerPoint

Như bài trước chúng tôi đã giới thiệu, việc chèn hình ảnh vào slide sẽ giữ một vai trò hết sức quan trọng. Những hình ảnh trong máy tính của bạn có thể bị hạn chế thì những hình ảnh từ Internet sẽ giúp cho bạn có sự lựa chọn tốt hơn. Với những hình ảnh từ Internet, bạn có thế dễ dàng tìm kiếm được những hình ảnh theo những từ khóa bạn cần hết sức đơn giản.

Trong bài giảng này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chèn hình ảnh từ Internet và mạng xã hội vào trong Slide.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *