XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 4. Thiết kế Form, Xử lý dữ liệu Bảng Học kỳ

Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện thiết kế Form và xử lý dữ liệu bảng Học kỳ (Bao gồm việc Select, Insert, Update và Delete dữ liệu của bảng Học kỳ). Đây là nội dung khá phức tạp vì phải xử lý điểm của sinh viên, cũng là những kiến thức hết sức cơ bản về lập trình cơ sở dữ liệu, tất nhiên trong video hướng dẫn có thể chúng tôi chưa trình bày hết được những vấn đề trong lập trình. Nhưng với sự sáng tạo của mình chúng tôi tin rằng bạn đủ khả năng để tư duy và phát triển tốt hơn những gì đã học được trong seri bài học này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *