XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 3. Xử lý dữ liệu Bảng Sinh Viên

Trong nội dung bài 3 chúng ta sẽ thực hiện insert, update, delete và tìm kiếm (Search) dữ liệu của Bảng Sinh viên trong CSDL Sql Server. Vì dữ liệu cũng nhiều thuộc tính nên Video sẽ dài hơn 30 phút. Chính vì vậy, nếu đoạn video này có làm bạn hơi mệt mỏi, hãy dừng lại đôi chút để suy ngẫm về những điều đã được học của đoạn trước, tư duy dần bạn sẽ sớm hoàn thành dự án của mình theo các video mà tôi đã thực hiện nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *