XD phần mềm QLD: Bài 13. Xử lý ngoại lệ, thêm các bảng thông báo và xử lý điểm nhập vào

Video này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc xử lý ngoại lệ, xây dựng một số bảng thông báo trong quá trình xử lý dữ liệu, đặc biệt là công việc xử lý điểm nhập vào (yêu cầu điểm nhập vào chỉ từ 0 đến 10). Việc xử lý ngoại lệ sẽ giúp chương trình không còn mắc phải những lỗi về dữ liệu, tất nhiên để thực hiện được việc đó bạn cần phải biết cách dự kiến được tất cả các tình huống sẽ xảy ra khi người dùng nhập dữ liệu trong phần mềm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *