Tính tổng các chữ số của một số nguyên với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập số nguyên dương a là số có hai chữ số. Tính tổng các chữ số của a. Ví dụ:

PERM.INP

PERM.OUT

34

7

Code tham khảo:

fin = open("PERM.INP","r")
fout = open("PERM.OUT","w")
m = fin.readline()
a = int(m)
t = a % 10 + int(a / 10)
fout.write(str(t))
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *