Tìm chữ số lớn nhất trong số nguyên có 3 chữ số với Python

Lập trình Python

Bài toán. Tìm chữ số lớn nhất trong số nguyên có 3 chữ số. Ví dụ:

MAX.INP

MAX.OUT

486

8

Code tham khảo:

fin = open("MAX.INP","r")
fout = open("MAX.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
a = n % 10
n = int(n / 10)
b = n % 10
n = int(n / 10)
c = n
fout.write(str(max(a,b,c)))
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *